Børneinstitutionen Brombærhuset


Årsplan for børnehaven

Årsplan for vuggestuen

Lige ved siden af Michael skolen og med den naturskønne Sømose i baghaven ligger Brombærhuset.
Vi er en Rudolf Steiner vuggestue/ børnhave, der vægter udelivet højt.
Selvom adressen er Stokholtbuen 25, 2730 Herlev – hører vi til i Balllerup kommune.
Brombærhusets åbningstid er mandag-torsdag kl. 7-17, fredag kl. 7-16.

I Brombærhuset har vi en vuggestuegruppe med 14 børn og 2 børnehavegrupper med 27-28 børn i hver. Vi er 14 ansatte i huset. 6 Rudolf Steiner pædagoger, 6 medhjælpere, en køkkendame og en leder. Derudover har vi tilknyttet en pedel og 2 administrative medarbejdere.

Brombærhuset hører til under Michael Skolen og bliver drevet af dennes bestyrelse, hvor der også sidder repræsentanter fra Brombærhuset. Brombærhusets leder er ansvarlig for den daglige ledelse.

Pædagogikken

Grundlaget for det pædagogiske arbejde er den åndsvidenskabelige menneske-kundskab, antroposofi, som Rudolf Steiner har grundlagt.

I børnehaven søger vi at skabe omgivelser, hvor børnene kan udvikle og udfolde sig i overensstemmelse med deres alder. Indtil 7-årsalderen er barnets evne til efterligning og dets behov for en rytmisk gentagelse af dagens, ugens og årets forløb det centrale. Barnet husker i billeder, ikke i ord eller tanker, så alt hvad man vil have barnet til at gøre, må den voksne selv gøre først.

Vi lægger stor vægt på:

- aktiviteter der er værd at efterligne.
- børnenes behov for en daglig, ugentlig og årlig rytme.
- elementerne, at børnene kan komme i forbindelse med luft, vand, jord og ild.
- gode sanseoplevelser, enkelt legetøj af naturmaterialer: træ, uld, bomuld, silke, kogler og sten.


På denne enkle måde søger vi at appellere til børnenes egen skaberevne og fantasi - de kan f.eks. bruge samme ting til mange forskellige formål, jo enklere legetøj, desto mere stimuleres fantasien.

Dagen i børnehaven har sin faste rytme. Morgensamling med sangleg, fri leg ved mose, skov eller i haven, spisning, hvile-pause for de små, eventyr, fri leg og eftermiddagsmad. Vi er så heldige, at vi kan følge med i naturens gang lige uden for vore døre, hvor der er både dyr, vækster og vand. Hver dag møder vi frøer, snegle, biller, gæs, ænder og får, når vi går til mosen eller brombærskoven. Alt efter årstiden plukker vi blomster, frugter, bær eller nødder. Vi laver bål, bygger huler, kravler i træer, og om vinteren kælker vi.

Maden er biodynamisk/økologisk og består af brød og korn fra bageriet Aurion, frugt, grønt og ost fra Kragebjerggård.

Om formiddagen får børnene brød og gulerod, om eftermiddagen brød og frugt.

Eventyrfortællingen foregår indendørs, da det er svært at samle sig om det udendørs.

Gardinerne trækkes for, stearinlys tændes, og der fortælles gamle remseeventyr eller et kort folkeeventyr. I remseeventyrene er det gentagelsen der fascinerer børnene, og i folkeeventyrene er det kampen mellem det onde og det gode der optager dem. Det gode sejrer altid til sidst. Det giver børnene en tillid til menneskelivet og et håb, som intet menneske kan være foruden.

Ugen har også sin rytme: mandag mosetur, tirsdag bagedag, onsdag maledag for de ældste, torsdag eurytmi, fredag skovtur.

Året har også sin rytme, som i børnehaven understreges af årstidsfesterne:

Høstfest, Sankt Michaelsfest, Lanternefest, Adventsspiral, Julefest, Fastelavnsfest, Påskefest, Majfest, Pinsefest, Sommerfest.

Til flere af festerne er søskende og forældre velkomne. Aktiviteterne i børnehaven afstemmes efter årstiden.

Betaling og økonomi. Børnehaven drives privat, uden permanent kommunal støtte, dog er et individuelt tilskud til børn fra visse kommuner med til at sikre børnehavens eksistens.

Optagelsen er bindende ved modtagelsen bekræftelsesbrev.

Der betales et indmeldelsesgebyr på kr. 650 ved optagelsen.

Den månedlige betaling for forældre er i øjeblikket, for børn under 3 år kr. 2.923,- inkl. bleer plus frivilligt gavebidrag kr. 50,- i alt kr. 2.973,- og for børn over 3 år kr. 2.515,- plus frivilligt gavebidrag kr. 50,- i alt kr. 2.565,-.Den lavere takst er gældende fra den måned barnet fylder 3 år.

Betalingen inkluderer kost, betales månedsvis forud i 12 måneder, og kan svinge lidt alt afhængig af børnehavens økonomi.

Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel og ophørsdatoen er altid den sidste i måneden.

Udmeldelsen foretages skriftligt, og skal være os i hænde senest 2 måneder før barnet ophører i institutionen. Det er ikke muligt at opsige en plads til udgangen af juni.

Hvis barnet ønskes udmeldt og overflyttet til en anden institution, gør vi opmærksom på at forældrene, i overlapningsperioden, hæfter for både den generelle forældrebetaling og det kommuale tilskud.

Åbningstider.

Åbningstider og lukkedage:

Mandag - torsdag: 7.00-17.00
Fredag: 7.00-16.00

Lukkedage:
Vinterferie uge 7: 5 dage
Kr. Himmelfartsdag: 1 dag
Sommerferie: 10 dage
Efterårsferie: 5 dage
Juleferie: 6-7 dage
Grundlovsdag: Lukket

Antal lukkedage: 25-28 dage.

Sommerferiens faste lukkedage for alle: Uge 28 og 29.
Forældre og børn holder 3 ugers sommerferie, her kan der vælges mellem uge 27 eller uge 30.
Personalet vælger ferie efter ønske i uge 27 eller uge 30.
Derudover kan personalet købe sig til ferie i ugerne 26, 27, 30, 31 og 32.
Der vil være vikar i ferieperioden og de 2 børnehavegrupper vil være på én stue.

Der vil blive opsat feriesedler, hvorpå man skriver sin ferie. Dette gælder især påsken og sommerferien.

Tilsyn i den private institution Brombærhuset, Stokholtbuen 25, 2730 Herlev, 9. december 2015


Forening
Skoleforeningen

Betaling
tilmeld PBS

Indmeldelse
papirer

Børnehaven
Brombærhuset
Forældremappe
Læreplan

SFO
SFO

Klubben
Klubben

Butikken
Under Kastanjen


Login
L2